Zo doen zij het

Verenigingen zetten de stap naar een meer inclusieve werking. Ze betrekken personen met een beperking in de vereniging en geven hen een actieve rol. Hieronder vertellen verenigingen hoe ze dat aanpakken.
Heeft jouw vereniging ook de stap gezet? Laat ons dan iets weten, want we horen graag hoe jullie het aanpakken.
Vertel ons hoe jullie het doen


Vrijwilligers met autisme baten zomerbar uit
EmbrASSe - Vilvoorde

In juli en augustus kon je in Vilvoorde koffie drinken in een bijzondere zomerbar: EmbrASSe. Je werd bediend door vrijwilligers met én zonder autisme. EmbrASSe had als doel (jong)volwassenen met autisme een zinvolle dagbesteding te geven én tegelijk de omgeving te sensibiliseren over autisme.

-- v.l.n.r. Patrick, Steven, Sonja, Dries, Kaatje, Katrien en Jill

Kaatje Van den Steene: "We kregen enorm veel positieve reacties, zowel van klanten als van personen met autisme. Dat maakte duidelijk dat er een vraag is naar zinvolle dagbesteding voor personen met autisme."

Geen last maar een voorwaarde

Katrien Vander Weyden: "Personen met autisme vinden moeilijk plaats op de reguliere arbeidsmarkt, of vallen onderweg uit en hebben daarna moeite om terug een plaats te veroveren. Ook op het vlak van vrijwilligerswerk loopt het voor hen vaak moeilijk."

EmbrASSe geeft hen een kans op een zinvolle dagbesteding. In de koffiebar zijn ze geen last, maar een voorwaarde voor de uitbating. En dat is erg belangrijk voor het zelfbeeld.

Welke stappen hebben we gezet om de werking inclusief te maken?

Kaatje: "Inclusie werkt volgens ons langs twee kanten. De personen met autisme zijn vooraf erg goed ingelicht over op welke manier er gewerkt wordt in de koffiebar, en waar ze zich aan mogen verwachten. De koffiebar is ook op zo'n manier ingericht - voor én achter de bar - dat een rustige, duidelijke en overzichtelijke werkomgeving wordt gecreëerd."

Katrien: "Anderzijds verwachten we ook een inspanning van de klanten. We vragen hen om een bepaalde bestel- en betaalprocedure te hanteren. Eigenlijk zijn dat allemaal kleine inspanningen die leiden tot een groot resultaat."

-- De menukaart legt duidelijk uit op welke manier je je bestelling kan doorgeven.

EmbrASSe is een initiatief van FantASStisch: een vereniging die zich inzet voor personen met autisme (kinderen, jongeren en volwassenen) én hun netwerk. Ze zetten in op 4 belangrijke pijlers (ontspannen - verbinden - leren - vormen) met als doel welbevinden te verhogen, inclusie te bevorderen, mensen met elkaar in contact te brengen en blijvend te sensibiliseren.

Meer over FantASStisch op www.vzwfantasstisch.com


"We willen iedereen betrekken in onze werking,
en dat doen we samen"

Moving Ground - Borgerhout

Moving Ground is een dansgezelschap en een jongerenwerking op straat in Borgerhout.
Evelyne Van Hecke: "In ons dansgezelschap hebben we dansers met een fysieke beperking. In onze jongerenwerking zijn er begeleiders met een verstandelijke beperking. Vroeger werkten we vooral met doelgroepen apart, maar nu willen we steeds meer iedereen samen betrekken in onze werking. We werken stap voor stap naar totale inclusie. Komende zomer willen bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking de weg naar onze werking doen vinden."

Welke concrete stappen zetten jullie om inclusief te werken?

Evelyne: "Als we ergens de drempel willen verlagen, leggen we eigenlijk contact met organisaties die de belangen verdedigen van die groep. Voor de dansers met een fysieke beperking hebben we zo connectie gelegd met GRIP vzw en de Rolstoelfederatie."

Is het gemakkelijk om locaties te vinden die aangepast zijn?

Evelyne: "Er zijn nog niet veel zalen die toegankelijk zijn voor dansers met een lichamelijke beperking. We willen graag op een structurele manier inclusief werken, maar we hebben nog geen eigen locatie die daaraan voldoet. Een aantal zalen die we gebruiken zijn aangepast en toegankelijk, maar daar is zeker nog ruimte voor verbetering."

Merken jullie effect van de inspanningen die jullie doen?

Evelyne: "Omdat we inclusie en diversiteit beginnen uit te dragen, komen mensen steeds vaker ook naar ons toe met vragen om erbij te komen. We moeten het steeds minder expliciet beginnen stellen dat we daadwerkelijk open staan voor iedereen. Dat wordt stilaan een vanzelfsprekendheid. En eigenlijk is het dat ook, he. #tismaarda"

Meer over Moving Ground op www.movingground.be